Martin Maurer

CEO Ideo

Watermaatschappij Vitens wint, zuivert en levert drinkwater. Het drinkwaterbedrijf is de grootste in Nederland en levert topkwaliteit drinkwater aan ruim 5,6 miljoen klanten in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Binnen Vitens zorgen de monsternemers ervoor dat watermonsters worden genomen en analyses worden gedaan bij onder andere huishoudens, productiebedrijven en waterzuiveringsinstallaties en dat deze monsters het laboratorium bereiken. Op deze manier wordt de kwaliteit van het drinkwater hooggehouden. Het laboratorium van Vitens is het grootste drinkwaterlaboratorium in de EU.

De doelstelling van het project ‘Werkorder Management Laboratorium’ was het opleveren van een gebruiksvriendelijke en geïntegreerde mobiele Android-applicatie gebaseerd op de laatste SAP-technologie. De oude technologie werd niet meer ondersteund, en daarnaast kon het laboratorium hierdoor aansluiten op het centrale Vitens mobility platform. Deze app ondersteunt de Vitens monsternemer bij de intake, planning, voorbereiding, uitvoering en registratie van de dagelijkse werkzaamheden. Het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van het nemen en aanleveren van monsters staat hierbij centraal.

Voordat de monsternemer een route op zijn PDA ziet, is er al een heel planningsproces aan vooraf gegaan. Routes zijn uitgestippeld door dag-en-nacht draaiende “Background Optimizers”, ingericht door onder andere voormalig ITrainees. Hierbij wordt rekening gehouden met reistijden en gereden kilometers, maar bijvoorbeeld ook met voorkeursmonsternemers op een bepaalde locatie. Tijdens het project heeft een team van SAP-consultants, gespecialiseerd in Mobility, Enterprise Asset Management en ABAP samengewerkt met Click Software-consultants, gecertificeerde testers en Android-ontwikkelaars om de gestelde doelen te realiseren. Routes worden nu efficiënter opgesteld, monsternemers werken prettig met de nieuwe app en de opgenomen informatie is direct na opname in SAP aanwezig. Omdat de resultaten gedurende de gehele dag in SAP binnenkomen, hebben de planners meer inzicht in het uitgevoerde werk en kunnen zij waar nodig bijsturen.

Ideo ondersteunt sinds 1998 haar klanten bij het inrichten en optimaliseren van hun service- en onderhoudsprocessen in SAP. Ideo is Nederlands enige SAP recognised Expertise Partner voor Enterprise Asset Management. Naast consultancy op het gebied van service en onderhoud, zijn Ideo’s speerpunten: planningstools, mobiele oplossingen, document management en GIS. Ideo maakt gebruik van standaard SAP-applicaties, gecombineerd met eigen producten en templates gebaseerd op SAP-technologie. Ideo heeft 45 medewerkers, waarvan ruim een vijfde een verleden heeft bij ITrainee.